Stranica bi trebala biti dostupna samo putem dugme za usporedbu